Ceník

(ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%)

ZÁKLADNÍ VÝCVIK ROZŠIŘUJÍCÍ VÝCVIK
AM 6.300,- RB/BE 4.700,-
A1
6.300,- RB/B96 2.900,-
A2 6.900,- RB/T 8.000,-
A 7.500,- RB/C 12.900,-
RA1/A 4.900,- RB/D 22.400,-
RA1/A2
3.500,- RC1/C 8.000,-
RA2/A 3.500,- RC/CE 6.900,-
B 9.800,- RC/T 7.800,-
B student* 9.500,-* RC/D 15.000,- 13.500,-
B rychlokurz +3.000,- RD/C  10.000,-
B individual +2.000,- DOPLŇKOVÝ VÝCVIK  
T 10.000,- B 2 hodiny 600,-
SDRUŽENÝ VÝCVIK

BE 2 hodiny

800,-
B+A2 16.500,- AM, A1 2 hodiny
750,-
B+A2 student
16.200,- A2, A 2 hodiny
850,-
B+T student
19.300,- D 2 hodiny 1.400,-
B+ T 19.600,-  C 2 hodiny 1.100,-
    CE 2 hodiny 1.300,-

**!!! PRVNÍ ZKOUŠKA V CENĚ KURZU !!!**

 platí pro skupinu B,B+E,C,C+E,D,T

 ZKOUŠKA SKUPIN AM,A1,A2,A  + 800,- 

DRUHÁ A DALŠÍ ZKOUŠKA
skupina PPV OÚV PJ
A,  100,- 0,- 800,-
B, BE 100,- 0,- 500,-
C, CE, D, DE 100,- 200,- 700,-
T 100,- 0,- 700,-
*ceny za dílčí zkoušky se sčítají*
PROSTOJE
A, B, BE
450,- C, CE, D, DE, T 700,-

*Sleva platí pouze pro pobočku BRNO

**v ceně kuru není zahrnut správní poplatek za zkoušku 700,-

Při zrušení kurzu na vlastní žádost žadatele je účtován stornopoplatek 20% z ceny kurzovného